cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

Ga naar de inhoud

Volkslied - cartoon - Wilhelmus | uit volle borst zingen

Inhoud 12
993.

Het Wilhelmus: Sinds 1932 het Nederlandse volkslied.------- Het is het 'mooiste' volkslied als we het uit volle borst zingen -.

------- In Frankrijk werd het deuntje eerder gebruikt als melodie in het spotlied ►"Autre chanson.... ► O la folle entreprise du prince de CondΓ©".
Nog een lied....►Wat een dwaze onderneming van de Prins van CondΓ©!

------- Dit werd gezongen tijdens 't beleg van Chartres door de Hugonoten -1568. (Protestanten)--

-------In Nederland werd het lied gezongen op een iets andere melodie die er wel op lijkt.

------- Het Wilhelmus wordt langzaam, traag gezongen; het lied van Chartres snel en levendig. Hierdoor is de gelijkenis moeilijker te horen....
-------Die toonzetting ontdekten de onderzoekers in de Nederlandtsche Gedenck-clanck van Adriaen Valerius (1626).

------- Wie maakte de Nederlandse tekst? - Sommigen denken : Marnix van Sint-Aldegonde - ± 1572

Het bewijs hiervoor bestaat echter nog steeds niet.

-------Het is wΓ©l geschreven in het begin van de 80-jarige oorlog (± 1568-1648).-------Later toegevoegd:► In 2016 kwam men via stijlonderzoek van teksten met computerprogramma's uit bij een andere mogelijke schrijver van het Wilhemus: Petrus Datheen (1531-1588).

-------Petrus Datheen
was volgens ander historisch onderzoek zelf in Chartres aanwezig, als veldprediker in dienst van een Duitse protestantse vorst, en reisde met die vorst terug naar Duitsland.

-------Daar kwam hij in contact met Willem van Oranje.

Hij stond een langere periode in nauw, vertrouwelijk contact met Willem van Oranje en ..... kreeg later om geloofsredenen een conflict met de Oranjes.

Hij moest vluchten.

------- 26.04.13

► Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
e-mail-logo spotpen.nl
spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties - zoeken
Terug naar de inhoud