cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

Ga naar de inhoud

Bannon stop the steal | cartoon

Inhoud 23
2255.

Opstoker, aanstichter, aanzetter, agitator.De onderzoeksommissie, die gaat over de bestorming van het Capitool in Washington D.C., wil een van de voornaamste adviseurs van Trump, Steve Bannon, voor het gerecht brengen.------Bannon wilde de afgelopen week niet optreden als getuige voor de onderzoekscommissie.... Hij weigerde botweg...

------- De gehele commissie besloot daarop om Bannon te beschuldigen van 'minachting van het Congres'.

Op 6 januari 2021 bestormden volgelingen van Donald Trump het Capitool in de hoofdstad van de USA.

-------De Trumpaanhangers deden dit omdat ze het niet eens waren met de overwinning van Joe Biden bij de verkiezingen.

-------Ze riepen dat er sprake van fraude was en dat verkiezingen gestolen waren...

-------Het Huis van Afgevaardigden installerde na de aanval een werkgroep (commissie) om de rol te te bekijken die ex-president Donald Trump speelde vΓ³Γ³r en tijdens de belegering en het binnendringen.... Een evaluatie dus...

------- De bestorming kwam op gang na een toespraak van Donald Trump.

-------In die redevoering betichtte hij de tegenpartij (De Democraten) ervan dat ze de overwinning gingen stelen d.m.v. fraude etc.

------- Γ‰en dag voor de aanval op het Capitool meldde Bannon in een podcast (een gesproken woord- en geluidsopname die via internet etc. gaat.): β€œJullie maakten dit mogelijk, en morgen begint het spel. Zet je schrap. Maak je klaar. Morgen breekt de hel los.” ..... β€œHet komt allemaal samen, en nu staan we morgen op het punt van de aanval.” bron:www.thebulwark.com.
           Was er een plan of was het bluf. Γ“f was het allebei?

-------Bannon staat als bedenker aan het begin van de "Stop the steal"-actie...

-------Bannon beroept zich op een geheimhoudingsrecht die adviseurs van ex-presidenten zouden hebben......
Volgens de commissie heeft hij geen recht daarop...
Trump beroept zich ook op het geheimhoudingsrecht dat er volgens hem zou zijn....en stapt naar de rechter...

------- Vertaling: The origin of 'STOP THE STEAL': De oorsprong van 'Stop het stelen' (diefstal).

Toevoeging: Op 15 november heeft Bannon zich alsnog bij de FBI in Washington gemeld....

------- 20.10.21

► Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
e-mail-logo spotpen.nl
spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties - zoeken
Terug naar de inhoud