cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

Ga naar de inhoud

Ruiter standbeeld | cartoon

Inhoud 23
2203.

- Standbeelden -


In Tiburg is een hetze uitgebroken tegen het standbeeld van Peerke Donders (1809-1887).

----- Het uit de dertiger jaren stammende beeld zou volgens sommigen een racistisch uitstraling hebben. De Stichting Petrus Donders Tilburg is het daar volstrekt niet mee eens.

----- Peerke Donders was in de negentiende eeuw als missionaris werkzaam in Suriname. ----- Hoewel Donders niks tegen de slavernij deed (kon doen), sprak hij zich er wél tegen uit in een brief.
Peerke Donders werkte o.a. tussen de melaatsen...

----- Het beeld toont de priester terwijl hij troostend, zegenend de hand op het hoofd van een zwarte, die waarschijnlijk ziek is, legt.

----- De voorzitter van Ubuntu Connected Front (UCF) ziet hier een teken in van blanke dominantie over een zwarte, terwijl het tafereel iets héél anders uitbeeldt; troost....

----- Hoe fout kun je dingen uitleggen? Hoe ver kan men gaan?----- Degenen die zich beledigd voelen, kunnen beter hun ogen richten op de triomfantelijke beelden van vroegere machthebbers.----- Dié beelden vertonen een soort pochend 'heldendom' dat als pure propaganda voor het toen geldende systeem gezien kan worden.

----- Maar door ze te verwijderen, gum je de geschiedenis niet uit..... Alleen uitleg en voorlichting etc. kan ze in het juiste licht zetten.... Hoe er nu in het algemeen over gepraat wordt, is belangrijk...

----- 29.05.21

► Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
e-mail-logo spotpen.nl
spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties - zoeken
Terug naar de inhoud