cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

Ga naar de inhoud

Regeringswisseling overdracht macht

Inhoud 23
2177.

Ridders - middeleeuwen - adel - edelen - edelvrouwen - Politieke verkenningen -
In vroegere tijden ging de machtsoverdracht vaak op een gewelddadige wijze.


Als er ook maar iets als 'onwettig' in een troonsopvolging gevonden kon worden, braken er conflicten uit... Soms zelfs tussen landen....----- Dit gedoe tussen ... en in koninkrijken etc. bijv. ging door tot in de 19e eeuw....

----- Ook bij machtswisselingen in democratisch zwakke landen ontstaat vaak geweld. In dictaturen nog vaker...

----- Dit is ร‰ร‰N belangrijke reden om zuinig te zijn op onze tot nu toe ontwikkelde democratie.

----- Ontevredenheid kan zich eerder openbaren. Hier kan dus eerder rekening mee gehouden worden..... Er wordt veel overleg gepleegd over problemen en beslist in gekozen parlementen... Door eerlijke verkiezingen blijven de machtsverhoudingen bij de tijd.

----- Doordat de drie machten (de wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende macht) elkaar op 'eerlijkheid' in de gaten moeten houden, blijft alles 'onpartijdiger' en 'eerlijker' LOS van persoonlijke belangen en groepsmacht (economische belangen etc.). Dit is de driemachtenleer : De trias politica, de scheiding der macht(en).

----- In bepaalde landen bestaat geen trias politica. Daar moeten de rechters bijv. naar de regering luisteren en is het parlement een stemmenfabriek en applausmachine voor de regering (China).

----- Dus een goede democratie, met รณรณk zijn negatieve verschijnselen, maar met eerlijke verkiezingen en een zo goed mogelijk bestuur, moeten we zoveel mogelijk steunen...

----- Dus ga bij verkiezingen stemmen.... al is het alleen maar om de democratie, met de bijbehorende handicaps die wachten op verbetering, in stand te houden....

----- 18.03.21

► Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
e-mail-logo spotpen.nl
spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties - zoeken
Terug naar de inhoud