cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

Ga naar de inhoud

pi-getal

Inhoud 23
2225.

Het getal pi (π) is de uitkomst als men de omtrek van een cirkel deelt door de diameter (middellijn, lijn door het middelpunt) van die cirkel. .------- De eerste elf cijfers zijn altijd 3,1415926535.

------- Het delen is tot nu toe altijd eindeloos geweest omdat er altijd een rest overblijft (De cijfers achter de komma gaan maar door en door...).

------- Zwitserse wiskundigen (rekenen, algebra, meetkunde, logica) lieten een supercomputer uitrekenen welke cijfers bij het beroemde getal pi achter de komma staan. Cijfers die zich zeker achter de komma bevinden in de lange, lange reeks....... (Eindeloos? Ja.... eindeloos!)

------- Na ruim 108 dagen stopte de computer met rekenen en kwam uit op 62,8 biljoen cijfers achter de komma. (The Guardian | Een Engelse krant).

( 1biljoen=1.000.000.000.000 )

-------De pi (hoofdletter Π, kleine letter π) is de zestiende letter van het Griekse alfabet.

In de wiskunde is de kleine letter pi (π) het symbool voor het getal 3,14159265358979.... of met nog meer cijfers achter de komma 3,14159265358979323846...

------- Het blijft een eindeloze rij..... Men komt op steeds langere slierten uit, maar het einde blijft zoek.....

------- 17.08.21

► Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
e-mail-logo spotpen.nl
spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties - zoeken
Terug naar de inhoud