cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

Ga naar de inhoud

Oud nieuws | cartoon

Inhoud 23
2195.

Nieuws van gisteren ....

Als het nieuws in de papieren krant thuis bezorgd wordt, is het in feite al oud nieuws voor de meeste mensen....


----- Het meeste nieuws bereikt het grote publiek het eerste via de tv, radio en het internet.
----- De kranten zijn voor bepaalde mensen interessant door de bijgeleverde achtergrondinformatie, de cartoons, de strips, de columns en de eventuele eigen journalistieke onderzoeken.....
----- Een krant, vroeger ook wel aangeduid als courant, nieuwsblad of gazet, is een papieren publicatie die bijna dagelijks verschijnt...

----- Door de opkomst van de internetkranten, .... en vroeger de tv, zijn de oplages van de kranten sterk teruggelopen.
----- Een kernoorzaak van de financiële terugval was de sterke afname van de inkomsten via advertenties (reclame).
----- Door de kleinere omzet, de verminderde advertentieopbrengsten en de daardoor veroorzaakte financiële terugval moesten veel kranten fuseren of ermee stoppen.

----- De huidige kranten hebben hun werkterrein uitgebreid en zijn óók op internet actief met een internet-editie , podcasts (gesproken woord) en vodcasts / vlogs (filmpjes). Op de internet-editie kun je weer een abonnement nemen.... ----- 04.05.21

► Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
e-mail-logo spotpen.nl
spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties - zoeken
Terug naar de inhoud