cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

Ga naar de inhoud

klas | cartoon | leraar interactie onderwijs school

Inhoud 12
1061.

Interactief onderwijs: Een klas, een leraar, een school -

Het stopwoordje blijkt wereldwijd (universeel) gebruikt te worden....------- Interactief onderwijs: Een klas, een leraar, een school.

-------Het onwillekeurig gebruik van stopwoorden heeft bepaalde functies.

Stopwoorden kunnen gezien worden als korte tussenklanken die verbazing of gevoel uitdrukken. In de klank en toon kan iets vragends besloten liggen.

Er kan een goedkeurende toon en betekenis in zitten.

Een pauze kan met een stopwoord opgevuld worden.

Je wint er denktijd mee en het stopwoord biedt houvast.(uh, um... )

------- Concluderend: Dus ....

-------Een afsluitend woord: .....of zo -

-------Stoplap om tijd te winnen: zeg maar.

-------Bevestigend, goedkeurend: inderdaad.

-------Aarzelend gevoel: eigenlijk.

-------Bevestigend vragend: echt (?).

-------In orde: oké.

-------Verontwaardiging, verbazing: nou ja (!).

-------Vast tussenwoord om iets aan te duiden: een stuk, een stukje.

------- Aanmoedigende geïrriteerdheid: Nou ja, kom op: allee.

-------Iets vaag zoekend of aanduidend: ergens.

------- Bevestigend concluderend: uiteraard.

-------Voorbeelden van nog meer stoplappen, die vaak gebruikt worden, zijn: kijk, weet je wel, hou op, schei uit, bizar, je weet toch, eh ....., etc.

------- 10.11.13

► Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
e-mail-logo spotpen.nl
spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties - zoeken
Terug naar de inhoud