cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

Ga naar de inhoud

Humus boer tractor trekker | cartoon

Inhoud 23
2344.

"Humus? ... ► Humor meneer... !"


Humus of teelaarde is het langzaam afbreekbare onderdeel van de biologische stof in de aardbodem.
In grijze aarde zit humus. In de humusrijke grond zitten bovenin regenwormen. Gele aarde (zand) heeft geen humus...



-------

Het betreft hier dode materialen , die een plantaardige en een dierlijke (minder) oorsprong hebben.
De orginele celstructuur van de aanvankelijke onderdelen is door eerdere verrotting (afbraak) al verloren gegaan.
Humus is iets anders dan een strooisellaag..




-------

Compost is een (eind)product van een biologisch afbraakproces dat door mensen aangestuurd wordt.
Er bestaan bedrijven die compost als (bij)product hebben...
Compost en mestonderdelen kunnen op den duur veranderen in humus ....



-------

Humus kan in verschillende typen verdeeld worden op basis van meerdere maatstaven: het chemische karakter, de afbreekbaarheid, de structuur in combinatie met het milieu waarin een bepaalde humuslaag tot stand is gekomen.



-------Mest bestaat gewoonlijk uit de verteerde uitwerpselen van dieren (vaak vermengd met stro). Dit type mest wordt gebruikt om de bodem vruchtbaar(der) te maken.
Mest wordt machinaal uitgereden met een meststrooier.
Gier is urine.
Vloeibare mest noemt men drijfmest. Het uitrijden van vloeibare mest noemt men gieren.

------- Turfmolm- en/of strooisel gelden niet als meststoffen.
Het spul kan wel het humusgehalte van de bodem vergroten.
Schrale, droge zandgronden zijn vochthoudender na toevoeging en kleigrond wordt meer doorlatend.
Het turfspul maakt de pH lager: zuurdere bodems.

-------Kunstmest is mest met stoffen erin, die niet van biologische oorsprong zijn..
Kunstmest bevordert de groei van planten. Het zijn vaak droge, witte korrels (of poeders...).
Kunstmest kan fosfor, kalium, calcium, stikstof en/of magnesium bevatten.

-------05.07.2022

►Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
e-mail-logo spotpen.nl
spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties - zoeken
Terug naar de inhoud