cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

Ga naar de inhoud

Rusland versus NAVO NATO

Inhoud 23
2337.

Rusland voelt zich belazerd door de expansie van de NAVO naar oostelijk Europa en gebruikt dit als een aanleiding (rechtvaardiging) voor de oorlog in Oekraïne. .
Strikt formeel heeft Poetin ongelijk...... maar...Jaap De Hoop Scheffer ( oud-Secretaris-generaal van de NAVO 2004-2009): "De NAVO moet zich niet letterlijk bemoeien met de oorlog: kans op een atoomoorlog. De kans is in de huidige toestand klein, maar er wordt toch maar mee gedreigd..."Wat heeft men vanuit de Westerse regeringen beloofd na 1989-1990, na de val van de muur in Berlijn?-------

Uit diplomatieke verslagen, die in 2017 in Washington openbaar gemaakt werden, komt naar voren dat de Amerikaanse minister James Baker (Buitenlandse Zaken) toen heeft beloofd dat de NAVO niet verder in oostelijke richting zou uitbreiden als de Sovjet-Unie de samenvoeging van Oost - en West-Duitsland zou aanvaarden....
De Duitse minister Genscher deed ook meerdere keren zulke toezeggingen.Waarom zijn deze mondelinge toezeggingen NIET in de verdragen tussen al die landen over de Duitse eenwording opgenomen?

De Duitse minister van buitenlandse zaken, Genscher, die dus dergelijke uitspraken deed, kreeg een boze brief van Kohl, die tegen de mondelinge toezeggingen was.
Het is nooit op elkaar afgestemd.....

---Gorbatsjov heeft verzuimd de vage toezeggingen in verdragen te verzilveren...... Afspraken tussen grootmachten zouden wellicht ook zo wel blijven staan.... (Het was echter een chaotische tijd voor de Russen en het Westen....)
Wellicht is Gorbatsjov daarom niet populair in Rusland.....


-------De DDR (Oost-Duitsland) zou niet volgestopt worden met raketten en vliegbasissen...... (Dit is gelukt). Duitsland zou neutraal moeten blijven volgens de DDR (Oost-Duitsland)...-------De economie van Rusland was indertijd belabberd.
Er kwam een mislukte militaire staatsgreep (1991) tegen Michail Gorbatsjov (Glasnost en Perestroika | Openheid en Hervormingen).
De Sovjet-Unie viel uit elkaar in veel grote landen, zoals bijv. de Russische Federatie (Boris Jeltsin), Belarus, Oekraïne, Kazachstan, Kirgizië etc. en andere grote en kleine landen....... (15 republieken).-------Allerlei Oost-Europese landen (waaronder de vroegere Baltische Sovjet-republieken) werden lid van de NAVO en verlieten het machteloze Warschau-pact. Het zijn uiteindelijk zelfstandige landen met een eigen wil.....
---Totdat het zelfstandige Oekraïne meer op het westen gerichte plannen kreeg.
Dit pikte Rusland niet.... (Annexatie van De Krim, gestimuleerde afscheiding in Oost-Oekraïne)


------- Rusland viel in 2008 al Georgië binnen toen dat lid van de NAVO wilde worden (Zuid-Ossetië)...

Zie -c-57 || Zuid-Ossetië

-------In 2007 zei Poetin al op een conferentie dat de Russische Federatie de westerse dominantie niet zou accepteren...

------- In de vriendelijkste tijd was er soms zelfs sprake van een Russisch lidmaatschap van de NAVO....

------- De tijd van 1989 tot 1992 werd door velen nog als een periode van hoop beschouwd....

-------Genscher wilde het verenigde Duitsland in de NAVO onder Amerikaanse controle houden en zo de Amerikanen in Europa houden.... en hij beloofde geen uitbreiding naar het oosten.
---Een verenigd neutraal Duitsland werd door de Russen te gevaarlijk gevonden door de herinneringen aan twee wereldoorlogen uit het verleden.

-------Er zijn politieke mondeling toezeggingen gedaan; zo blijkt uit verslagen van allerlei vergaderingen. (Er is vanalles gezegd....) Die zijn echter niet in verdragen vastgelegd....

-------Volgens velen gaat het bij de uitbreiding naar het oosten alleen om de DDR. Die zou een soort neutraal gebied zijn. Hier zou geen uitbreiding van de NAVO komen. Hier staan nog steeds geen raketten etc.

-------Volgens bepaalde verslagen ging het om GEEN uitbreiding naar de vroegere oostblok-landen....Dan vond Rusland de eenwording van Duitsland goed....


-------Het bovenstaande verhaal rechtvaardigt de inval in het vroeger door Rusland erkende, zelfstandige Oekraïne en de daar gepleegde oorlogsmisdaden niet...


Zie ook -c-2330 || De uitdenker

-------04.06.2022

►Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
e-mail-logo spotpen.nl
spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties - zoeken
Terug naar de inhoud