cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

Ga naar de inhoud

Forum voor Democratie - c.q. Opstappers

Inhoud 23
2199.

Forum voor Democratie (FvD) valt opnieuw uit elkaar....-----

Wybren van Haga, Olaf Ephraïm en Hans Smolders splitsen zich af.......

----- Van Haga bericht dat recentelijk ‘een verschil van inzicht’ gegroeid is over de wijze waarop aan politiek gedaan moet worden....

----- De poster over de bevrijding, waarin Forum voor Democratie de amaatregelen omtrent corona met de Wereldoorlog II vergeleek, was de oorzaak van de breuk..

----- De 'politieke bus' FvD wordt als carrièrekans gezien door de nieuwelingen. Een opstapje....

----- Het is een komen en gaan van politieke opportunisten (meelopers, kansbenutters, beginsellozen, voordeeltrekkers van iedere gelegenheid die zich voordoet...., kansengrijpers).

----- Zodra ze in het parlement zitten, komen ze z.g. tot bezinning en gaan ze een eigen koers, die meestal ook niet veel voorstelt, uitzetten...

----- 13.05.21

► Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
e-mail-logo spotpen.nl
spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties - zoeken
Terug naar de inhoud