cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

Ga naar de inhoud

Tiran | democraat | cartoon

Inhoud 23
2348.

Vrijheid is het recht om volgens je eigen inzichten, rekening houdend met de wet en anderen, te handelen.------- Maatschappelijk gezien gaat het bij groepen en personen erom deel te hebben aan het maatschappelijke en economische leven.
Ook gaat het om het recht vrije politieke, folosofische en morele gedachtes, meningen en bedoelingen te hebben en te verkondigen..... .....-------

Een officieel erkende staat heeft de vrijheid om zich naar eigen keuze aan te sluiten bij een groep landen.....
Regeringen komen in landen waar de vrijheid nagestreefd wordt, democratisch tot stand.
Men gaat uit van de Trias politica: de scheiding der machten (Gerechtelijke Macht, De Bestuurlijke Macht en De Wetgevende Macht).
Er worden eerlijke verkiezingen gehouden voor de parlementen en gemeenteraden...


------- De oorlog in Oekraïne krijgt een voortslepend karakter.


-------De Tweede Wereldoorlog is in Oost-Europa niet alleen door Duitsland begonnen, maar óók door Rusland...
Rusland verdeelde Polen met Hitler in twee helften. (1939)

------- De oostelijke gebieden in Europa werden door Rusland tijdens de 'Oostblokperiode' gekoloniseerd en daarvoor tijdens de oorlog (1939-1945) door Hitler leeggeplunderd..

-------Polen en Oekraïne hadden volgens Hitler en Stalin geen eigen bestaansrecht... en Poetin zegt dat Oekraïne een bedenksel van Stalin is; toen die de Russische Federatie en zijn Sovjet-Unie federatief her-indeelde......

-------Stalin veroorzaakte in Oekraïne met zijn geforceerde collectivisering van de landbouw min of meer opzettelijk ..... hongersnoden (1932-1933). Hierdoor waren miljoenen doden te betreuren.
De oogsten mislukten....
Miljoenen boeren, de zgn. koelakken, die niet konden leveren en/of hun kleinere opbrengsten verstopten, werden verbannen naar Siberië.
---Dit bracht veel Oekraïners ertoe om later in de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) de kant van Hitler- Duitsland te kiezen. (Vaak ook gedwongen na de Duitse bezetting van hun land)
-------Daarom spreken Poetin en consorten vaak over nazi's als ze het over Oekraïnse leiders etc. hebben....
Dit is een drogreden.

------- De bewapening van Oekraïne door het westen en de bezetting van de oostelijke gebieden door Rusland brengt alles in een patstelling....Hoe komt men nog hieruit?

Het communisme met zijn ijzeren gordijn roept in veel van de vroegere oost-bloklanden en de vroegere Sovjet-republieken geen leuke herinneringen op aan Rusland, Stalin etc. ........
Oekraïne zelf zal voorlopig niet veel willen qua wapenstilstand etc.....

------- Door de oorlog in Oekraïne is er fundamenteel iets veranderd in de politieke verhoudingen.... .

►► -c-2303 || Gedachte

-------14.07.2022

►Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
e-mail-logo spotpen.nl
spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties - zoeken
Terug naar de inhoud