cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

Ga naar de inhoud

China | cartoon draak Chinezen

Inhoud 21
1935.

De twee gezichten van China - Een Chinese draak -.-----

De Oeigoeren zijn een bevolkingsgroep in China. Het zijn moslims.

----- ----- Ze wonen in een autonoom gebied in het westen van China dat Xinjiang heet. ----- Er zijn 11.000.000 Oeigoeren . Dit is bijna de helft van de bevolking (45%) in die regio. ----- Hun taal hoort bij een groep talen die verwant zijn aan het Turks.. -----

In het verre verleden hebben er ooit Oeigoerse staten bestaan..

----- Na de verdwijning ervan verdween het begrip Oeigoeren als aanduiding. ----- Aan het eind van de 19e eeuw gingen Russische onderzoekers de moslimbevolking in dat gebied weer aanduiden als Oeigoeren , ofschoon van de oorspronkelijke Oeigoeren weinig meer over was. ----- De moslimbevolking die het betrof, ging de naam Oeigoeren ook voor zichzelf gebruiken.

China houdt de moslims in dit gebied, vaak onder het mom van terrorismebestrijding, in de gaten en probeert ze in heropvoedings-kampen te hersenspoelen. .

----- Minstens 1.500.000 Oeigoeren en andere islamitische bevolkingsgroepen in die regio leven in een soort gevangeniskampen. ----- Onafhankelijke onderzoekers hebben dit met veel moeite aan het licht gebracht.. ----- Het betreft hier mensen van ethnische minderheden. Het zijn dus géén Chinezen. ----- 30.07.19

► Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
e-mail-logo spotpen.nl
spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties - zoeken
Terug naar de inhoud