cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

Ga naar de inhoud

Alfabet spelling dictee - cartoon

Inhoud 20
1843.

Spelling - dictee - alfabet - Spelling: Het schriftelijk weergeven van de taal volgens bepaalde regels.

Spellen is het vormen van zinnen en woorden uit letters.
----- Lettertekens zijn aanduidingen van klanken, samenstellingen van klanken of klankkoppelingen die in woorden en zinnen zitten.
----- De spelling kan gecontroleerd en geoefend worden d.m.v. dictees.
----- Spelling is óók het uit het hoofd goed leren opschrijven van woorden en zinnen.
----- Als men goed spelt kan men goed eigen teksten, werkstukken bij verschillende onderwerpen maken.
----- Op scholen gebruikt men verschillende methodes (spellingdidactiek) om de spelling te oefenen.
----- De winnaar van het Groot Dictee der Nederlandse Taal, dat dit jaar via NPO Radio 1 afgehandeld werd, had slechts twee fouten.
15.12.18

► Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
e-mail-logo spotpen.nl
spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties - zoeken
Terug naar de inhoud