cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl : cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties - zoeken

spotpen.nl :

spotpen.nl doorzoeken op spotprenten - cartoons - karikaturen - illustraties

cartoons - spotprenten - karikaturen - illustraties

spotpen.nl :

Ga naar de inhoud

Pesten op school - cartoon - de pester

Inhoud 18
1741.

Pesten, jennen, judassen, koeioneren, kwellen, negeren, nijdassen, plagen, sarren, tergen, treiteren ---- uitsluiten, isoleren. ----- Onderzoek: Enkele anti-pest-methodes die op de scholen véél gebruikt worden, leveren weinig resultaat op. Enkele minder gebruikte methodes zijn wel goed.-----

Pesten is een hardnekkig probleem. Veel studies zijn verricht, er zijn boeken vol over geschreven en toch houdt het niet op. ----- Als onderwijsgevende kun je het pestprobleem niet altijd oplossen. Dat mag men zichzelf niet verwijten. Maar men moet er wel iets aan proberen te doen. Als de leerkracht niets doet, dan mag dat zeker verweten worden. ----- 25.05.18

► Info
Terug
• copyright tekeningen • spotpen.nl •
e-mail-berichten sturen
RRS-feed-logo
Terug naar de inhoud